Nhu cầu

Giải pháp

Dashboard ngành bệnh viện

NHẬN BÁO CÁO

C  A  T  E  G  O  R  Y     S  O  L  U  T  I  O  N  S

Giải pháp Quản trị Uy tín và Danh tiếng Bệnh viện trên truyền thông Mạng xã hội

4 nhu cầu Quản trị Danh tiếng Thương hiệu Bệnh viện &
Hình ảnh chuyên môn Bác sĩ trên truyền thông Mạng xã hội

NHẬN BỘ GIẢI PHÁP

Luôn nằm trong Top 5 Ngành thường xuất hiện tin giả, tin tiêu cực gây hoang mang cộng đồng, ảnh hưởng đến Uy tín Bệnh viện.

Bảo vệ Uy tín Bệnh viện, Danh tiếng Bác sĩ trước tin giả, tin về sự cố y khoa

Không hài lòng Bệnh nhân sẽ có phản hồi trên các nền tảng MXH; Có 20 khía cạnh mà bệnh nhân thường xuyên phản hồi trên MXH.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh từ phản hồi của Bệnh nhân

Người bệnh gặp rất nhiều “rào cản” & “băn khoăn” để Bệnh viện thiết kế dịch vụ cho phù hợp.

Phát triển dịch vụ khám chữa bệnh phù hợp nhu cầu

Bệnh viện có thể trở thành kênh thông tin sức khỏe uy tín, truyền thông đúng “nỗi lo” người bệnh giúp xóa bỏ rào cản.

Xây dựng Uy tín,
Cải thiện hoạt động truyền thông

Giám sát tin tiêu cực,
tin giả về Bệnh viện,
Bác sĩ

Theo dõi Sức khỏe
Danh tiếng của
Bệnh viện

Theo dõi phản hồi
của người bệnh
với Bệnh viện

Hiểu khách hàng để
xây dựng dịch vụ,
gói khám phù hợp

Theo dõi Bệnh viện,
đo lường hiệu quả
truyền thông

Giải pháp Quản trị Uy tín và Danh tiếng Bệnh viện trên truyền thông Mạng xã hội

05

04

03

02

01

Mục tiêu:

Kịp thời phản hồi với tin sai lệch, lan truyền tin tức về sự cố y khoa, ngăn chặn khủng hoảng bùng nổ.

Lợi ích:

Bệnh viện trở thành nguồn thông tin sức khỏe uy tín trong mắt người bệnh.

Dịch vụ đề xuất:

Cảnh báo tiêu cực 24/7 (Crisis Alert)

Nhận cảnh báo ngay lập tức qua Mobile App và email về bất kỳ nguy cơ tiềm ẩn nào.

NHẬN BỘ GIẢI PHÁP

NHẬN BỘ GIẢI PHÁP

Mục tiêu:

Uy tín của Bệnh viện, Danh tiếng chuyên môn Bác sĩ trên Báo chí trực tuyến và MXH đang cao hay thấp?
Trong thời gian đo lường, các hoạt động truyền thông có giúp cải thiện hình ảnh Bệnh viện với Người bệnh?

Lợi ích:

Đánh giá đúng hiệu quả truyền thông thương hiệu, độ nhận diện & độ yêu thích của Bệnh nhân với Uy tín Bệnh viện & Các Bác sỹ,

Dịch vụ đề xuất:

Theo dõi thương hiệu (Brand Analytics)
& Trích lục báo chí (Media Clipping)

Đo lường sức khỏe thương hiệu & so sánh với đối thủ từ mọi nền tảng MXH & Báo chí trực tuyến.

Mục tiêu:

Cải thiện chất lượng dịch vụ & trải nghiệm khách hàng.

Lợi ích:

Quản trị tất cả tin tức, thông tin tác động đến Uy tín, danh tiếng của Bệnh viện, Bác sĩ, nhân viên y tế.

Dịch vụ đề xuất:

Theo dõi thương hiệu (Brand Analytics)

Phân tích mọi phản hồi của người bệnh về chất lượng, dịch vụ & trải nghiệm khách hàng. Phân loại theo từng chi nhánh, từng chuyên khoa.

NHẬN BỘ GIẢI PHÁP

Mục tiêu:

Phát triển gói khám, dịch vụ khám chữa bệnh phù hợp nhất với nhu cầu và xu hướng chăm sóc sức khoẻ của bệnh nhân.

Lợi ích:

Quản trị tất cả tin tức, thông tin tác động đến Uy tín, danh tiếng của Bệnh viện, Bác sĩ, nhân viên y tế.

Dịch vụ đề xuất:

Theo dõi thương hiệu (Brand Analytics)

Phân tích mọi phản hồi của người bệnh về chất lượng, dịch vụ & trải nghiệm khách hàng. Phân loại theo từng chi nhánh, từng chuyên khoa.

NHẬN BỘ GIẢI PHÁP

Mục tiêu:

Xây dựng hoạt động & cải thiện hoạt động truyền thông bệnh viện.

Lợi ích:

Quản trị tất cả tin tức, thông tin tác động đến Uy tín, danh tiếng của Bệnh viện, Bác sĩ, nhân viên y tế.

Dịch vụ đề xuất:

Theo dõi thương hiệu (Brand Analytics)

Phân tích mọi phản hồi của người bệnh về chất lượng, dịch vụ & trải nghiệm khách hàng. Phân loại theo từng chi nhánh, từng chuyên khoa.

NHẬN BỘ GIẢI PHÁP

DEMO

Demo dịch vụ theo dõi phản hồi người bệnh & truyền thông bệnh viện bạn

Dashboard HOSPITAL MARKETING INTELLIGENCE theo dõi ngành bệnh viện

 • Ứng dụng Nền tảng Social Listening số 1 Việt Nam - SocialHeat, YouNet Media theo dõi liên tục, đo lường và đánh giá tổng quan tình hình thảo luận của người bệnh, bệnh viện & các bác sĩ trên mạng xã hội.
 • Theo dõi & phân tích liên tục chuyển động ngành bệnh viện: Nhu cầu người bệnh về các gói khám & tầm soát, Top bệnh viện hoạt động sôi nổi nhất & Top các bác sĩ được quan tâm nhất mạng xã hội.
 • Dữ liệu Dashboard được YouNet Media theo dõi, tổng hợp & thống kê từ gần 300 bệnh viện, hơn 200 website, hơn 550 kênh Social Media, bao gồm các nền tảng: Facebook, YouTube, Tiktok.
 • Dữ liệu Dashboard được YouNet Media cập nhật mỗi tháng.

A - NHU CẦU CỦA NGƯỜI BỆNH VỀ CÁC GÓI KHÁM, TẦM SOÁT

Dashboard HOSPITAL MARKETING INTELLIGENCE theo dõi ngành bệnh viện của YouNet Media có gì?

 • 1. Top 10 nhu cầu về gói khám & tầm soát được người dùng thảo luận nhiều nhất tháng 1/2024.
 • 2. Phân tích Top 3 nhu cầu.
 • Tin tức, bài viết tác động tới nhu cầu về gói khám.
 • Hoạt động, chiến dịch, chương trình marketing nổi bật.
 • Gương mặt bác sỹ uy tín khi người bệnh tìm hiểu về gói khám.

B - TOP 20 KÊNH TRUYỀN THÔNG BỆNH VIỆN

 • 1. Top 20 Website bệnh viện có lượt truy cập cao nhất.
 • 2. Top 20 Fanpage Bệnh viện có lượng followers cao nhất.
 • 3. Top 20 kênh TikTok, YouTube Bệnh viện có lượng followers tăng trưởng cao nhất.

C. 20 GƯƠNG MẶT Y BÁC SĨ ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT TRÊN NỀN TẢNG MXH:

 • 1. Top 20 Bác sĩ được quan tâm nhất trên Facebook.
 • 2. Top 20 Bác sĩ được quan tâm nhất trên YouTube.
 • 3. Top 20 Bác sĩ được quan tâm nhất trên TikTok.
Nhận tài khoản truy cập miễn phí Dashboard để theo dõi nhu cầu người bệnh về gói khám và hoạt động truyền thông của các Thương hiệu Bệnh viện hàng đầu được cập nhật mới mỗi tháng.
 • Tổng quan thảo luận về 10 gói khám & tầm soát được quan tâm nhất & TOP 5 Bệnh viện nổi bật trên MXH.
 • TOP 20 kênh truyền thông Website, TikTok , Fanpage, YouTube Bệnh viện có chỉ số tăng trưởng tốt nhất.
 • 20 Gương mặt Y Bác Sỹ được quan tâm nhất trên từng nền tảng MXH: TikTok, Facebook, YouTube.
… Và nhiều thông tin khác được cập nhật định kỳ mỗi tháng giúp bộ phận Quản lý truyền thông, Marketing của các Thương hiệu Bệnh viện nắm bắt nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh & chuyển động truyền thông của các thương hiệu Bệnh viện bạn.

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI KHOẢN TRUY CẬP DASHBOARD VÀ TƯ VẤN BỘ GIẢI PHÁP

(*) Khách hàng đăng ký hợp lệ là khách hàng điền đầy đủ thông tin liên hệ.
(**) Chương trình hiện không áp dụng cho nhóm khách hàng đăng ký bằng email cá nhân
Copyright 2024 YouNet Media, all rights reserved.
THÀNH VIÊN CỦA
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN

Heading 3

Heading 3

Heading 3

Heading 3

Heading 1

Heading 1

Heading 1